लोकसेवा आयोगले निकाल्यो नायव सुब्बा पदको बढुवा सूचना

✍ बिप्लब पोख्रेल    2 years ago


काठमाडौं–लोकसेवा आयोगले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायक सुब्बा वा सो सरहका नायव सुब्बा पदको बढुवासम्बन्धी सूचना निकालेको छ । 
आयोगले जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने गर्नेगरी बढुवाको सूचना निकालेको हो । 

सूचना हेर्नुहोस्ः