अस्पतालको ल्याब रिपोर्ट अन्लाइनमा हेर्न सकिने

✍ प्रदिप ढकाल    1 year ago

निजामती कर्मचारी अस्पतालको ल्याब रिपोर्ट अन्लाइनमा हेर्न सकिने भएको छ ।


त्यसको लागि अस्पतालको वेबसाईट  www.civilservicehospital.org  को Lab Report खण्डमा गइ बिलमा उल्लेखित username र password हाली लग इन गर्नुपर्नेछ । ल्याब रिपोर्ट अन्लाईनमा प्राप्त हुन १२ घन्टासम्म लाग्न सक्नेछ ।